definition förstärkning

Beslag - vad är detta? typer av ventiler

Termen "beslag" är ofta i bygg texter. Ordet är främmande, och semantiskt innehåll kan ge upphov till förvirring bland människor obekanta med detaljerna i dess tillämpning.

Grenen Begreppet "förstärkning" kan delas in i två stora grupper av värden - strukturella och tekniska.

Först används i byggnadskonstruktioner. Armerad betong skiljer sig från monoliten med användning av en enkel lastbärande stänger, galler eller ställningar.

Ventiler, installeras på rörledningar, distribuerar och styr vätskan strömmar i de nätverk av vatten och avlopp. Den kombinerar dessa begrepp funktionalitet. Beslag - det är det som gör den arbetande delen av det totala systemet.

Betongkonstruktioner den vanligaste typen av byggprodukter. Betong kallas ibland konstgjord sten. Det har utmärkt motståndskraft mot kompression, men relativt lätt sönder under spänning och böjning. Denna nackdel elimineras array betongförstärkningsmaterial som har förmågan att ta dragbelastningar utan förlust av styrka. Gradvisa utvecklingen av byggmaterialindustrin har expanderat sortiment av beslag erbjudanden. Förutom konventionellt stål, det ingår i produkten polymeren, som är den sammansatta förstärkning. Tillkomsten av nya material gör det möjligt att fullt ut ta hänsyn till resultatet av produkterna.

Standarder för strukturell förstärkning

Användning av material och produkter för uppförande av byggnader och konstruktioner är strängt reglerad. Säker drift kräver överensstämmelse med standarder som utvecklats av ledande experter och godkänts i nivå med lagstiftningen. Stålarmering ska följa GOST 10.884-94, regleras av fysiska och tekniska parametrar för materialet. Composite uppfyller kraven i GOST 31.938-2012. Stålarmering in på marknaden, vanligtvis inom specifikationen, eftersom det har en etablerad industriell bas och teknisk kultur. Tyvärr kan de element tillverkade av polymera material har stor variation konsument egenskaper som kräver noggrann uppmärksamhet på de köpta produkterna. I detta fall bör företräde ges till företag som ger alla funktioner för dem.

Stål, som är tillverkad av ankaret (GOST 10.884-94) är kol och låglegerat. För att förbättra vidhäftningen till betongkroppen av stavarna kan ha en periodisk profil, är de parametrar som vissa i statlig standard. Denna typ av förstärkning är vanligast och väl studerade. Stålarmering - en traditionell typ av material för förstärkning. Betong armerad med stålstänger, burar och nät, så kallade armerad betong. Från det görs nästan alla konstruktioner, från grunden upp till bjälklaget paneler och stödja delar av byggelement. Växten producerar ett stort utbud av armerade betongkonstruktioner för olika ändamål. Idag mer och mer populära förvärvar byggnad, där de flesta av de delar av byggnaden görs i utformningen läget genom att hälla betong i form läggs med armeringen bur. Om fabriken gör de grundläggande delarna av bindningsprocessen är svetsstavar, vid tillverkning på platsen normalt används armering najtråd. I tillägg till periodisk förstärkningsprofil, och appliceras släta stavar. deras vidhäftningsstyrka med betong eller murbruk är betydligt lägre, men i vissa fall användningen av armering gladkokatanoy motiverat.

betong sammansatta armeringsjärn

Modern konstruktion går mot mer arkitektoniska uttrycks och minska kostnaderna. Polymer beslag det tillåter dig att göra mest effektivt. En viktig fördel hos polymererna jämfört med metall är betydligt lägre vikt och motstånd mot korrosion. Dessa inkluderar basalt, kolfiber, glasfiber armeringsjärn.

Hållfasthetsegenskaper i allmänhet överstiger polymera kapacitet armeringsstål. Som stål, kan kompositförstärkning vara periodisk och har konstant profil. Har dock sin arbetsbelastning sina egna egenskaper. Till skillnad från stål, inte glasfiberförstärkning inte flödet, och när de maximalt tillåtna laster av en momentan förstörelse av elementet.

Stål sammansatta mot: vad du ska välja?

Karaktär betongarbeten föreslår möjligheten av fukt till ventilen under öppnings sprickor i artiklar som arbetar i böjning och sträckning. Naturligtvis ökar detta risken för förlust av styrka och reducerar livslängden hos konstruktionen. När gjutning eller murverk på vintern stålet undergår aggressiva effekten av frosttillsatsmedel, som också skapar en risk för försämrad prestanda. Polymera material gör det möjligt att undvika de negativa effekterna av korrosion på lagerelementen av byggnader och konstruktioner. Syntetisk förstärkning den ger. Men kompositer har de sämsta indikatorerna i brand, snabbt förlorar styrka vid upphettning. Mindre ventiler kompositens vikt är en attraktiv egenskap med en individuell och låga byggnader är vanligtvis inte säkrade lyftmaskiner. Minskade transportkostnader och rörelse byggarbetsplatsen kan vara ett konkret belopp.

Utbudet av tillämpningen av förstärkning mycket omfattande rörledningar. Det används överallt från nätverk med liten diameter i den privata sektorn upp till en massiv industriprodukter. Pipeline ventiler på distributionsnät som krävs för att uppfylla höga krav på säkerhet och driftsäkerhet. Dessa nätelement, kan kombinera motstridiga krav vara mycket komplicerad konfiguration. Till exempel, måste ventiler motstå hydrodynamisk chock, vara betydande för stora rördiametrar. Därför är det mest lämpligt material i allmänhet betraktas som icke-järnmetaller såsom koppar och brons, gör det möjligt att producera malda och gjutna artiklar med varierande komplexitet. Men de har en hög kostnad och låg hållbarhet. Därför är stål som används, järn och polymerer som material av vilket armeringen produceras. Tillverkaren garanterar driftsparametrarna för produkter som tillåter dig att göra ett välgrundat val av ett visst material.

Polymerer i sanitära nätverk

Distribution av plast rördelar talade för uppkomsten av plast eller med en betydande mängd av plastkomponenter. De mest populära de är i offentliga tjänster och den privata sektorn. Den obestridliga fördelen besatt av sådana anordningar, är det mindre vikt och frånvaro av korrosion av rör och nätelement. Rör av polymermaterial kan vara av praktiskt taget obegränsad längd, i motsats till den standardstorlek av metall. De är ganska lätt att få kontakt med varandra på olika sätt.

Svetsning av polymerer mindre mödosamma och brandsäkra, jämfört med svetsning av metall. Förutom avsaknaden av korrosion, polymer rör och rördelar är inte föremål för ansamling av vatten och nederbörd värmenät, som kan leda till igenväxande det inre utrymmet och minskar den effektiva diametern. Avstängningsventiler, distribution och andra är monterad på rörledningar genom metoder som används i apparaten i rörskarvar.

definition förstärkning

1) Apparater och delar - ventiler, strömställare och liknande inte ingår i

Basutrustning, utan att se till sin normala funktion.

2) Den stålram, svetsade ståltrådsnät, metallstänger i betong

konstruktioner, motverkande stretching.

1. Sobir. Hjälpmedel och komponenter som är nödvändiga för driften av de viktigaste utrustning. En rörledning, elektrisk, ugn.

2. Stålram armerade betongkonstruktioner (spec.).

set av hjälp vanligen standard, enheter och komponenter, inte en del av de viktigaste delarna av maskinen, utformning, konstruktion och säkerställa korrekt drift.

Särskilja typer av beslag: A. ventiler (för vatten, ånga, gas, bränsle, nedan ..

Förklarande ordlista bidrar till att utveckla en kompetent tal och undvika irriterande fel i användningen av ryska ord. Vår databas med ordböcker i ryska språket är gratis och kommer att fortsätta att utvecklas. Förutom tolkningen av ord i ordlistan hittar du exempel på användning av ord, samt tolkning av tvetydiga ord värden.

Copywriter, student, student eller journalist - vem som helst som behöver effektivt använda ryska språket, hittar du här en hel del användbar.

Vad du behöver veta om vilka typer av märkning och inredning?

Uppförandet av byggnaden, med undantag för små arkitektoniska former, inte kan vara utan användning av ventiler.

Armeringsstål utför en hel del uppgifter, de viktigaste varav - hjälp i bildandet av armerade betongkonstruktioner. Det produceras i ett stort antal varianter. Klassificering av förstärkning innebär dess uppdelning i olika typer tilldelas olika, ibland diametralt motsatta krav.

Stålarmering för att bygga slaktkroppar

I denna artikel kommer vi att diskutera vad förstärkning klasser, som de är, hur man bestämmer rätt förstärkning klassen, etc.

Det är underförstått att användningen av armerings klasser och dess varianter - räckvidden är ganska bred. Tillämpa den på olika problem, inte bara konstruktionen.

Huvudriktningen - montering basplattor av armerade betongkonstruktioner. Själva kärnan i armerade betongkonstruktioner är en kombination av förstärkningsburar och armerad betong.

Utan inre metallstavbetongsprickor och kollapsar snabbt. Om den har en konstruktion ankare, då förändrar allt.

Se även: översyn av glasfiberarmering, en lista över för- och nackdelar, tillämpningsområdet.

Hållbarhet hos armerade betongkonstruktioner är flera gånger högre, kan de placeras i en position för att diversifiera riktning belastning, etc.

Dessutom förstärker stål- och byggbeslag som skapats från den aktiveras vid behov för att utföra några större monteringsarbete, något att fixa eller låsa i ett läge.

Det används för byggbeslag och andra mer specifika ändamål.

Byggsektorn är enorm, det är lätt att bli förvirrad, även en professionell. Ett stort antal uppgifter kräver en stor mängd av olika i struktur och funktion av material, konstruktion och montering - är inget undantag.

förstärkning klassificering uppfanns just för alla typer förenkling och harmonisering processer.

Klass förstärkning eller armeringsstål klass - är detta en speciell symbol, en så kallad märkning som anger styrkan av stången begränsar dess tillåtna storleken, definition av uppgifter, etc.

Guidad i allt som mångfald som vi erbjuder byggbeslag tillåter bord förstärkningsklasser.

Denna tabell är mycket enkel och innehåller flera kolumner. I den första märkning, och sedan ange dess parametrar:

  • vikt;
  • begränsande diametrar;
  • Motstå och motstånd;
  • möjligheten eller omöjligheten att bädda in sina kompositions-betonade betongkonstruktioner, etc;
  • töjning;
  • stavlängd.

Bords Förstärkande klasser

Tabellen är kort och utvidgas. stort urval tabell kan innehålla en hel del parametrar för vanliga medborgare fullständiga främlingar, en förkortad tabell innehåller endast en kortfattad minimum nödvändig information.

Armeringsstål och stänger är indelade i särskilda klasser, var och en har sin egen märkning. Det finns gamla och nya beteckningar.

I byggnadsarbeten används beslag:

Den första innehåller de så kallade gamla märken. den är baserad på den gamla standarden, som användes under sovjettiden. Nu byggare gradvis rör sig bort från honom, tar som utgångspunkt för det nya varumärket.

Läs också: Vad hör till granen, och varför det behövs?

Ju mer så eftersom skillnaderna mellan dem, utom naturligtvis namnet, nästan ingen. Tänk på specifika skillnader mellan klasserna.

De två första proverna - monteringsverktyg. Som ni förmodligen redan vet, stavarna har en annan profil från en smidig att korrugerade eller halvmåne.

Elegant profil endast passande för en avslappnad, avsedd för installation. Installera dem i ramens bärande konstruktioner är förbjudet. De hade inte tillräckligt med styrka, och frånvaron av ansikten försämrar vidhäftningen till betongen.

Ankaret A3 slipat

Produkterna av den första klassen har en diameter på från 6 till 40 mm och en slät profil. Produkter av den andra klassen är framställda med en räfflad profil, diametrarna av 10 till 80 mm, och i vissa fall ännu mer.

Ankaret A3 och ovan framställda malda. Den klassen A3 är den mest populära.

Stavar A3 klass har en unik kombination av hållfasthet, resistans, spänning, och har också en spårförsedd profil. Armeringsstål klass A3 tålig och mycket stark, är det mer än tillräckligt för att täcka de flesta av bygg uppgifter.

A3 armeringsjärn priset inte är för hög, i motsats till de modeller av high school, det är bra också skiljer den från resten. Området av arbets diametrar lika med 8-40 mm.

Till skillnad från A3 armeringsjärn, A4 klass tål tunga laster och bättre klara av rollen som ram för högt belastade strukturer, till exempel husgrunden.

Klasser A5 och A6 i anläggningsbyggande i sin ansökan kunde inte hittas. För honom, de är för dyra, så om kursen kan uttryckas. Gränsen för deras prestanda överträffar alla tänkbara krav och standarder för civilingenjörer.

Köp dem för industrin, där det är nödvändigt att bygga upp en stark stödstruktur för storskaliga projekt, sådana enorma växter kan växter tål en hel del tung utrustning, etc.

För framställning av stavar alla kvaliteter för närvarande används armeringsstål 3-5SP om menas standard kolprover och 25G2S 35GS eller om nödvändigt Legerat stål

Vi har redan diskuterat de viktigaste typerna av ventiler, liksom klasser bord. Men denna distinktion inte slut mellan dem. Det finns ytterligare markeringar som betecknar vissa egenskaper hos en viss bar.

Till exempel A3K typ inspelning - Definitionen av klassen A3 armeringsjärn med extra skydd mot korrosion. Lägga till en markering "K" betyder att stålet behandlas av speciella tåg, kommer det att bli mer hållbara, inte kommer att ge efter för korrosion, åtminstone till en början, men kommer att kosta dig mer.

Korrosionsbeständiga ventiler A4 i lager

Tillsatsen av bokstaven "C" innebär att ventilen lätt kan svetsas. Urskilja rekord är mycket enkelt, bara titta på den sista bokstaven i förkortningen. Exempelvis beslag klass A500S, ett typiskt exempel på konstruktionen av svetsade stänger.

Här är det nödvändigt att förstå att inte varje klass är en förstärkning produkt kan enkelt anslutas med andra metaller genom svetsning. I vissa situationer, insjuknade håller svetsning och inte alltid sådana problem den står inför.

Binda mest armeringsbur reduceras till en förening med valstrådar eller ärmar. Svetsning en underordnad roll i den.

Detta dock inte betyder att du kan gå utan svetsar, som kom upp med att producera ytterligare en underklass, utformad bland annat för enkel svetsning med andra metallkonstruktioner.

Det finns andra, mindre populära inslag av förkortningar, men de kommer inte att beaktas. För dem som är intresserade, kommer att slutföra klasstabellen.

2,2 Klassificering av rördelar (video)

Det finns också föreställningen, stoppa eller rördelar. Detta är en separat typ av utrustning som används i VVS. Det har sina egna klasser, inklusive den viktigaste - klass täthet.

Täthetsklass påverkar hur väl enheten uppfyller pipeline. Utan integritet är omöjligt att montera normal pipeline, så siffran integritet, uppmärksamma.

Du måste också veta precis vilken nivå monteringstäthet som anges i dess egenskaper, som kan ses med köpet.

Någon förstärkt byggnadsstruktur, ett eller annat sätt, består av ventilen. För att inte blanda ihop olika typer av strukturer och deras ramar, är det önskvärt att kunna skilja mellan staplarna på ögat, även om deras grundläggande egenskaper.

EXEMPEL slät förstärknings klass A1

Denna förmåga kommer att hjälpa dig i framtiden. Dessutom, för att utveckla det är inte så svårt. Bygg beslag skiljer sig mycket från den industriella och stavarna i första klass utmärkelser i sin profil och all redovisas utan problem.

Allt du behöver göra - kom ihåg några regler, och sedan följa dem varje gång du måste inse vilken typ av produkter är i vägen.

Först titta på staven profilen. Mjuk profil - det är alltid den första, åtminstone en andra klass. Produkten av tredje och högre klass med en mjuk profil är inte tillgänglig alls. Således den korrugerade profilen - bevis för att framför dig passande klass A3 eller högre.

Nästa vi tittar på diameter, vikt och långsamhet. Prover A3 och A4 klass har liknande diametrar, men den senare, som regel större, gjord av högre kvalitet stål.

Industriprodukter A5 och A6 klasser lättare att avgöra när du har sett dem. Men i allmänna termer och kan beskrivas som en förstorad stål valsade produkter, med stor längd och förstorad skärformiga eller cirkulär profil.

Efter att ha lärt dessa enkla regler, kommer du lära dig att skilja en klass från en annan, utan inblandning av dokumentationen. Allt annat kommer med erfarenhet.

För förstärkning av grunden under byggandet av ett hus på landet byggare rekommenderas att köpa ventilen till "Steel-Pro9raquo;. De säljer till bästa pris, med leverans. Order är uppfyllda snabbt kan chefer se att kompetenta. rekommendera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

97 − 94 =